Stromend Landschap

Afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het boek Stromend landschap, vloeweidenstelsels in Nederland. Het Lankheet speelt in deze uitgave een belangrijke rol.

Het bijbehorende persbericht luidde als volgt:

Stromend landschap

Vloeiweidenstelsels in Nederland

Het boek Stromend landschap beschrijft een vergeten waterstaatsgeschiedenis. Al sinds de middeleeuwen bevloeiden boeren hun weidegronden met beekwater, om de opbrengst te vergroten. Dit gebeurde door de aanleg van vernuftige watersystemen. Pas toen de kunstmest zijn intrede deed, kwam er een eind aan de praktijk van het bevloeien. ‘Stromend landschap’ beschrijft de restanten van deze ingenieuze bevloeiingsstelsels. Agrarisch erfgoed blijkt cultuurhistorisch uiterst interessant.

boekomslag Stromend landschap

Stromend landschap

Het boek Stromend landschap beschrijft een vergeten waterstaatsgeschiedenis. Al sinds de middeleeuwen bevloeiden boeren hun weidegronden met beekwater, om de opbrengst te vergroten. Dit gebeurde door de aanleg van vernuftige watersystemen. Pas toen de kunstmest zijn intrede deed, kwam er een eind aan de praktijk van het bevloeien. ‘Stromend landschap’ beschrijft de restanten van deze ingenieuze bevloeiingsstelsels. Agrarisch erfgoed blijkt cultuurhistorisch uiterst interessant.

De vier auteurs zorgen met Stromend landschap voor een eerste standaardwerk over vloeiweidenstelsels. Zij portretteren bevloeiingssystemen uit Nederland en uit onze buurlanden, van de middeleeuwse- tot en met de industriële systemen. Vanaf de Drentse Aa tot de Dommelbeemden vinden zij eeuwenoude onderdelen van bevloeiingssystemen terug. Het Landgoed het Lankheet, waar de vloeiweidenstelsels zijn hersteld, vormt de leidraad voor het verhaal.

In aanvulling op het boek Stromend landschap maken de auteurs een speciale website www.stromendlandschap.nl met fotoseries, figuren, gebiedsrapporten en nog veel meer achtergrondinformatie.

Over de auteurs

In Stromend landschap zijn de jarenlange veldkennis en gebiedsanalyses van landschapsoecoloog Gert Jan Baaijens samengebracht. Eric Brinckmann is landschapsfilosoof en medebeheerder van landgoed het Lankheet. Peter Dauvellier is ruimtelijk adviseur, planoloog en grafisch tekenaar. Peter van der Molen is ecoloog. Het voorwoord is geschreven door de landschapsfilosoof Matthijs Schouten.

Inhoudsopgave ‘Stromend landschap’:

• Inleiding, beken zijn gestempeld door boeren • Kwetsbaar landschap, bevloeien van hoog naar laag • Stapelen van functies, bevloeiingslandschappen op grote schaal • Vernieuwing versus traditie, conflicten over water als onroerend goed • Elders in Europa, grensoverschrijdende kennis • Zo gevarieerd als het landschap, overal waar het water gebracht kon worden • Het Lankheet, een verhaal apart, experimentele archeologie • Epiloog, pleidooi voor een eigentijdse rol van historische watersystemen • Intermezzo, geologie van het zandlandschap, waarom kwelt het waar het kwelt? • Veldgids vloeiweidenstelsels, op zoek naar de vergeten waterschapsgeschiedenis

Meer over de inhoud, voor persfoto’s, interviews, artikelen en lezingen

Gaarne contact opnemen met Eric Brinckmann, 06-53717724, e-mail: brinckmann@hetlankheet.nl

Bestellen

Auteurs: G.J. Baaijens, E. Brinckmann, P.L. Dauvellier en P.C. van der Molen Illustraties: P.L. Dauvellier Uitgever: KNNV Uitgeverij Uitvoering: 224 p., 22 x 27 cm, genaaid gebonden, full colour met talloze foto’s en illustraties ISBN: 978 90 5011 389 2 Prijs: € 29,95

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl

Categoriën: Vloeiweiden, Landgoed
Labels: vloeiweiden, boek, stromend landschap