Schop de grond in voor Buurserbeek

Het waterschap Rijn en IJssel blijft werken aan het herinrichten van beken. Op de grens van de Achterhoek en Twente wordt momenteel de Buurserbeek annex Schipbeek onder handen genomen. De werkzaamheden aan de Zoddebeek, bij Buurse, beginnen op korte termijn.

De Buurserbeek krijgt ter hoogte van de Oostendorper Watermolen en de molenstuw een heel nieuw uiterlijk. In samenwerking met landgoed Het Lankheet wordt hier de oorspronkelijke loop, ook wel de Botterbeek genoemd, hersteld en verbreed tot ongeveer 10 meter. Een vispassage zorgt er niet alleen voor dat vissen de stuw kunnen passeren maar ook dat de beek gedeeltelijk bevaarbaar wordt voor de Buurserpot. De schop kan dit najaar de grond in.

Momenteel wordt het deel Braambrug tot Zoddebeek (zijtak van de Buurserbeek ter hoogte van ’t Laakmors) aanbesteed. Vanaf het voorjaar tot oktober worden hier tot aan de grensovergang negen vispassages aangelegd, oevers natuurlijk ingericht en waterberging gecreĆ«erd. Verderop, tussen Zoddebeek en Schansweg, komen twee vispassages en wordt de beek op de grond van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer weer aan het meanderen gebracht. Woordvoerder Arian Kuil van het waterschap Rijn en IJssel: “We zijn over ons hele gebied gezien qua natuurlijke inrichting zo goed als klaar. Maar op het gebied van retentie, waterberging dus, zullen we de komende jaren nog meer doen. Dat heeft alles te maken met het veranderende klimaat.”

Een voorbeeld van zo’n retentiegebied is landgoed Het Lankheet. Daar komt een ruimte om ongeveer 65.000 kuub water tijdelijk vast te houden in perioden van veel neerslag. Boor dit op meerdere plekken langs de Buurserbeek en Schipbeek te doen, probeert het waterschap wateroverlast zo veel mogelijk te beperken.

Niet alleen op grondgebied van de gemeente Haaksbergen grijpt het waterschap in: bij de zandvang ten noorden van Neede wordt nieuwe natuur gevormd. Hier heet de beek inmiddels de Schipbeek. Verderop bij Neede komen, tussen de Elsbeek en de Diepenheimseweg, zeven vispassages en een natuurlijkere oeverinrichting.

Tekst: TC Tubantia
Categoriƫn: De Buurserbeek, De Houtvesterij
Labels: buurserbeek, vistrappen, beekherstel