Landgoederen het Assink en Het Lankheet na 100 Jaar weer een eenheid

Het Lankheet zag mooie kansen toen het naburige landgoed Het Assink te koop werd aangeboden. Nu liggen er plannen voor natuurherstel.

Toen landgoed Het Assink te koop werd aangeboden, stond Het Lankheet te popelen om het over te nemen. „Het is karakteristiek erfgoed, dat tot 1918 gedurende 500 jaar een eenheid vormde met Het Lankheet. We wilden het graag bijeenbrengen en bewaren voor komende generaties. Om het geheel zelf aan te kopen werd ons echter veel te kostbaar", bekent Eric Brinckmann, mededirecteur van Het Lankheet.

De diaconie van de PKN gemeente Haaksbergen bleek geïnteresseerd in de landbouwgronden. Door de handen ineen te slaan ontstond een voor ieder gunstige deal. Circa 20 hectare cultuurgronden is verworven door de diaconie. De overige 30 hectare bos, inclusief de opstallen behorend tot erve Het Assink (1808) en het Zweedse jachthuis, behoren nu bij Het Lankheet. Dat was mede mogelijk door financiële ondersteuning van verschillende fondsen, met name van de stichting Edwina van Heek.

De gezamenlijke aankoop van Het Assink is de sleutel tot de plannen zoals die nu worden ontwikkeld op Het Lankheet. „Alles concentreert zich rond de Buurserbeek. Dat maakt het meteen toegankelijk voor de samenleving", legt Wim Oltwater uit. Hij vertegenwoordigt Het Lankheet in het plaatselijke natuursamenwerkingsverband De Groene Waaier.

Natuurherstel, waterbeheer en behoud van erfgoed staan centraal. Belangen van Het Lankheet, Rijkswaterstaat (RWS), provincie Overijssel en waterschap Rijn en IJssel komen hier samen. „In deze regio ligt voor ons een forse wateropgave", aldus Luc Jehee, portefeuillehouder Water bij de provincie. „Het gaat om de kwaliteit van water. En om het vasthouden van water. Dit gebied heeft dorst."

De grondaankoop maakt in dit traject beide oevers van de Buurserbeek vrij voor herinrichting. „Waar het veilig is én geen nadeel oplevert voor de landbouw krijgt het riviertje de ruimte om over te lopen. Daarmee komen we tegemoet aan de wensen van het waterschap."

Ook Rijkswaterstaat profiteert. Natuur die moest wijken voor de aanleg van de nieuwe N18 dient RWS te compenseren. Dat gebeurt nu in één adem op dezelfde locatie in Het Lankheet. „In 2018 gaat de herinrichting van de Buurserbeek van start. Natuurherstel wordt dus al zichtbaar vóór de N18 is voltooid", benadrukt Jehee.

Inspelend op de aansluiting van Neede op de nieuwe N18 zou Het Lankheet de toegangspoort worden tot De Groene Waaier: het geheel van natuurterreinen (Het Lankheet, Haaksbergerveen, Buurserzand en Witte Veen) dat zich als een waaier uitstrekt. Met het waterschap voert Jehee overleg over reconstructie van het 18de eeuwse haventje Poteerd’nhook, aan de Buurserbeek, nabij de Vloedstegenbrug in de huidige N18. Ook is er het idee om in deze omgeving het boerderijtje ’n Boeskool in zijn oorspronkelijk vorm te herbouwen. Dit los hoes stond ooit in Buurse. De restanten liggen onder zeil bij de houtwerf van Het Lankheet.

Tekst: TC Tubantia
Categoriën: Het Lankheet
Labels: assink, lankheet, verenigd