Foto: Lars Smook

Waterlinzen? Eet smakelijk!

Eendenkroos tiert welig in Het Lankheet. Het waterpark fungeert als veldlaboratorium voor onderzoek naar kroosteelt. Hoe maak je deze vorm van natte landbouw economisch rendabel?

Haaksbergen. Utrechtenaar Paul Brouwer is onlangs gepromoveerd op kroosteelt. Aan de hand van onderzoeksresultaten heeft Hogeschool Van Hall Larenstein een opleiding ‘Kroosteelt voor boeren’ ontwikkeld. De kosteloze tweedaagse cursus wordt op 15 en 16 februari 2018 gehouden op Het Lankheet.

Boeren uit Overijssel en Gelderland zijn de doelgroep, maar de cursus is ook toegankelijk voor andere belangstellenden. De verschillende kroossoorten worden behandeld, net als onder meer groeifactoren, ziektes en plagen en het voorkomen ervan. Bovendien is kroosteelt in een businessmodel gegoten.

Kroos kan gebruikt worden voor terugdringen van het mestoverschot, omdat het stikstof en fosfaat filtert. Het eiwitrijke kroos kan ook worden gebruikt als veevoer.

“Kroos voeden met dierlijke mest en het vee voeren met kroos: dat leidt tot een circulaire landbouw”, aldus Rouffaer. “Dit is het begin van een nieuwe ontwikkeling.”

De waterplant is verder eiwitleverancier voor industriĆ«le toepassingen als verf en lijm, en geschikt voedsel voor mens en dier. “Er zijn verschillende routes mogelijk”, aldus Brouwer. “Bovendien zijn er allerlei toepassingen te bedenken voor de reststromen.”

Waterpark Het Lankheet is, overigens net als Unipro, aangesloten bij Kroos & Co. Dit samenwerkings-verband houdt zich bezig met de teelt en innovatieve toepassingen van eendenkroos, ook waterlinzen genoemd. “Het idee voor kroosteelt is ontstaan vanuit de klimaatdiscussie”, vertelt Bernard Rouffaer, rentmeester van Het Lankheet. “Regenwoud verdwijnt voor de teelt van soja als biomassa. In dat verband is het zeer eiwitrijke kroos een interessant plantje. Het kan concurreren met soja. En het groeit gewoon hier.”

Tot voor kort deed de Universiteit van Wageningen in het waterpark onderzoek naar de zuiverende werking van rietfilters. “Dat project is afgerond. De waterbassins zijn er nog. De bestaande meetapparatuur heeft een upgrade gehad en is aan te sturen op grote afstand. Er ligt hier letterlijk een veldlaboratorium, waar je bevindingen uit kleinschalige laboratorium- experimenten grootschalig in de praktijk kunt testen.”

Onderzoek

Paul Brouwer beaamt dat dit een geschikt station is om proeven te doen. “Je kunt spelen met alle omstandigheden, zoals de doorstroomsnelheid van het water en het toevoegen en weglaten van voedingsstoffen. En vervolgens onderzoeken welke uitwerking dat heeft op de opbrengst. De hier opgedane kennis kun je toepassen op kroosprojecten op landbouwbedrijven.”

“Om de volgende stappen te kunnen zetten is meer kroos nodig”, zegt de kersverse doctor in de biologie. “Samen met boeren en natuurbeschermers willen we kijken hoe we dat kunnen realiseren.”

Overal waar water in de buurt is, is kroosteelt mogelijk. Dat biedt wellicht kansen voor landbouw in gebieden waar sprake is van vernatting, bijvoorbeeld door Natura2000-maatregelen. Waterlinzen gedijen goed op mest en groeien supersnel op een beperkt oppervlak. Oogsten gebeurt minimaal wekelijks, van voorjaar tot najaar.

Natuur is niet alleen ‘mooi voor toeristen’, benadrukt Rouffaer. “Natuur is van wezenlijk belang voor alle leven op aarde en verdient daarom bescherming. Gesteund door het klimaatakkoord wordt de natuur nu weer als partner gezien.”

Brouwer knikt instemmend. “In de natuur zelf zijn oplossingen te vinden voor onze problemen. Bijvoorbeeld gekke waterplantjes die eiwitten maken.”

Tekst: TC Tubantia
Foto: Lars Smook
Categoriƫn: Het Waterpark
Labels: kroosteelt, lankheet, waterpark, ruwvoer, stikstof, fosfaat