De warmte komt al uit de houtsnippers. In de voorgrond projectleider Luc Jehee.
Foto: Reinier van Willigen

Mega composthoop levert grondstof en warmte in Haaksbergs natuurgebied, en de winst is voor het milieu

Op landgoed Het Lankheet is een biomeiler opgebouwd, de eerste in Twente. Met de warmte die ontstaat in deze mega- composthoop wordt het veldwerkcentrum verwarmd. Duurzame energie én compost, dat is de winst voor mens en milieu.

De techniek, het benutten van de warmte die vrijkomt bij het composteringsproces, is in de jaren zestig ontwikkeld. Het idee kreeg nauwelijks navolging. Met de energietransitie die voorstaat, is de biomeiler weer uit de kast gehaald. „Een biomeiler kan twee jaar lang een gebouw verwarmen. In dit geval het veldwerkcentrum aan de Lankheterweg. Wat rest is 30 kuub compost, klaar voor gebruik. Bijvoorbeeld in de tuinbouw van de herenboerderij-in-oprichting”, schetst projectleider Luc Jehee.

Visie

„Het gaat om een pilot. Voldoet de biomeiler aan de verwachtingen, dan worden er meer opgezet, verspreid over Het Lankheet. Want we willen van het gas af”, vertelt Jehee. ‘Wat kán op de 600 hectare die het landgoed telt?’ In de visie van Het Lankheet moet dát het vertrekpunt zijn. „Een biomeiler past in die visie. Alle ingrediënten zijn op eigen terrein voorhanden: snoeihout, aangevuld met maaisel en paardenmest. Nederland telt nu ruim tien biomeilers. In principe kun je deze zelf opbouwen. Deze eerste keer hadden wij hulp vanuit de Stichting Biomeiler.”

Boost biodiversiteit

Ook de biodiversiteit op Het Lankheet krijgt een boost. Zo wordt een aantal geïsoleerde heideveldjes met elkaar verbonden. Daarmee versterk je de overlevingskansen van de heide én van de plant- en diersoorten die er leven. Dat verbinden gebeurt door middel van corridors, stroken van zo’n dertig meter breed, waar straks weer heide groeit. Zo kunnen planten en dieren zich verplaatsen van het ene gebied naar het andere. „En ja, daarvoor moeten bomen wijken. Dat ligt altijd gevoelig”, weet Jehee. „Maar voor elke gevelde boom planten we een nieuwe terug.”

Ronde slang wordt in de biomeiler gelegd. © Reinier van Willigen

Ronde slang wordt in de biomeiler gelegd. © Reinier van Willigen

Mozaïek

“Een gezond heidelandschap is een mozaïek van natte en droge heide en veldkruiden. We gaan kleine akkers inzaaien met oude graansoorten als evene, emmer en boekweit”, vervolgt hij. “Door wisselbouw ‘wandelen’ die akkertjes als het ware door het landschap. Bij het maaien laten we een deel van het graan staan als wintervoer voor vogels als putter en kneu. Een ander deel is zaaigoed voor het volgende seizoen. En wellicht worden later de kippen van de herenboerderij met dit graan gevoerd. Een totaalplaatje, met als doel de kringloop te sluiten. Gertjan, beoogd boer van de herenboerderij, zal de akkers beheren.”

Oplossing

“De boeren van nu zijn té verknoopt met het gangbare landbouwsysteem. Extensieve, duurzame landbouw, dát is wat de mensen in Nederland zien zitten. In Het Lankheet spreken we liever van voedseltransitie in plaats van landbouwtransitie. Het is niet de boer, maar de consument die de vraag bepaalt. Zo komt er vanzelf ruimte om te investeren in duurzame landbouw. Waarin boeren niet het probleem zijn, maar de oplossing.”

De techniek

Een biomeiler is een cilindervormige composthoop met een inhoud van tachtig kuub. Deze is opgebouwd uit lagen houtsnippers (70%) en ander organisch materiaal, afgewisseld met een raamwerk van spiraalvormige, met water gevulde tyleenbuizen. Zodra dit water is opgewarmd tot 40 á 60 graden, gaat er een klep open en wordt het naar de cv-installatie gepompt. Zo wordt op een duurzame wijze energie opgewekt.

Bron: Tubantia

Tekst: Betty Morsinkhof / Tubantia
Foto: Reinier van Willigen
Categoriën: Landschap, Het Lankheet
Labels: biomeiler, compost, composthoop, energie, biodiversiteit