Priscilla Beentjes (l), beoogd boer en boerin Sabine en Gertjan Stokkers , Han ten Dam op plek van het biologische weiland in Het Lankheet, waar begonnen wordt met een 'herenboerderij'
Foto: Reinier van Willigen

Collectieve bioboerderij Haaksbergen van start, maar dan op eigen houtje: eerste gewassen in februari gezaaid

Noaberboerderij Het Lankheet maakt zich op voor de start. In eigen beheer. Want de mogelijkheden op het landgoed pasten niet binnen een samenwerking met Herenboeren Nederland.

Ze gaan zelfstandig verder. „Met wederzijds begrip hebben Herenboeren en wij elkaar losgelaten. We willen hetzelfde, laat dat duidelijk zijn”, benadrukt Priscylla Beentjes. Samen met Han ten Dam en Arie Fokkink is ze kartrekker van het Haaksbergse project, dat in eerste instantie wilde aanhaken bij het landelijke Herenboeren Nederland. Maar ze voldoen niet aan de eisen.

„Herenboeren houdt vast aan 20 hectare grond en vijfhonderd te voeden monden. Dat is voor ons nu niet haalbaar. Ruim dertig gezinnen willen al lid worden. Voor ons prima om mee te beginnen. Wat we in 2023 van het land halen, moet honderd gezinnen van groenten en aardappelen voorzien. En door gewoon te beginnen, kunnen we iets laten zien, waardoor meer mensen zullen aanhaken. We kijken wat er komt om vervolgens gefaseerd te groeien.”

Kennis

Wat ook niet paste binnen het Herenboeren-concept is dat Noaberboerderij Het Lankheet de gronden in onderpacht verkrijgt van beoogd boer Gertjan Stokkers. Hij zou daarom echter geen dienstverband krijgen bij Herenboeren. „De Noaberboeren gaan Gertjan en collega-boer Stefan Fokkink nu inhuren als zzp’er”, laat Ten Dam weten. „Samen vormen we één projectteam”, vult Beentjes aan. „Met de expertise van deze twee ervaren biologische boeren, aangevuld met die van Het Lankheet en dat netwerk, hebben we de benodigde kennis in huis.”

Continuïteit

Aan een passende rechtsvorm voor Noaberboerderij Het Lankheet wordt gewerkt. „Een coöperatie of vereniging. Hoe dan ook, een organisatie met leden die inleg en contributie betalen. Samen met de boer stellen zij het teeltplan op”, legt Arie Fokkink uit. „Om continuïteit te waarborgen, wordt contractueel vastgelegd dat wij de gronden voor onbepaalde tijd kunnen pachten.”

De Noaberboeren zien uit naar samenwerking. Zoals met het kinderdagverblijf van Sabine Stegeman, de partner van boer Gertjan. En met de zorgboerderij die er mogelijk komt op initiatief van boer Stefan en zijn partner Miriam. Ook het onderwijs wordt erbij betrokken. „En nee, we vissen niet in dezelfde vijver als de herenboerderij in Usselo. Zo hebben mensen de keuze wat het best bij ze past.”

Gezelligheid

Zes boven verwachting goed bezochte infoavonden, hebben weliswaar niet de voor het Herenboerenconcept minimaal benodigde 180 gezinnen opgeleverd, maar wel verfrissende ideeën, enthousiasme en loyaliteit. „Voor ons heel inspirerend om te beginnen.” De kartrekkers zijn wezen buurten bij Voedsel Veur Mekaar, de Bentelose vereniging die begin 2022 een gezamenlijke groente- en fruittuin begon. „Dat er op het platteland weinig interesse zou zijn omdat mensen zelf een moestuin hebben, klopt niet. De belangstelling in Bentelo is groot. Omdat je het samen doet, hoef je niet elke dag in de moestuin bezig. Ook de gezelligheid spreekt aan”, aldus Ten Dam.

Voor mensen die al hebben toegezegd mee te willen doen, is er op 18 januari een infoavond in het clubgebouw van AVH (Scholtenhagenweg 39), aanvang 19.30 uur. Ook andere gegadigden zijn welkom. Aanmelden kan via info@noaberboeren.hetlankheet.nl

Bron: Tubantia

Tekst: Betty Morsinkhof / Tubantia
Foto: Reinier van Willigen
Categoriën: Landgoed, Het Lankheet, Noaberboerderij
Labels: herenboerderij, herenboeren, noaberboerderij, noaberboeren, biologisch, landbouw, Gertjan Stokkers, Haaksbergen, Neede, Rietmolen, Eibergen, Rekken